วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 นักศึกษาสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ชั้นปีที่ 2 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้ไปศึกษาดูงานในรายวิชาชนต่างวัฒนธรรมในประเทศไทย ณ หมู่บ้านนายูง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี ซึ่งการไปศึกษาดูงานในครั้งนี้ตรงกับประเพณีภูไทของหมู่บ้าน และในงานประเพณีครั้งนี้มี พณฯ ศันสนีย์ นาคพงศ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้มาเป็นประธานในการเปิดงานประเพณีในครั้งนี้

 

คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
บ.โนนชัย  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.ขอนแก่น  40000


Designed by Business wordpress themes and freepoker. ipage coupon